Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

 • 14/11/2016
 • 507 đã xem
 • Cỡ chữ:

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

1. Hạng I:

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A đối với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

c) Có ít nhất 30 (ba mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng;

d) Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại.

2. Hạng II:

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B phù hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ;

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

c) Có tối thiểu 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký cấpchứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng;

d) Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm c cùng loại.

3. Hạng III:

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C phù hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ;

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

c) Có tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký cấpchứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng.

4. Phạm vi hoạt động:

a) Hạng I: Được lập và thẩm tra các dự án cùng loại;

b) Hạng II: Được lập và thẩm tra các dự án nhóm B cùng loại trở xuống;

c) Hạng III: Được lập và thẩm tra các dự án nhóm C và Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng cùng loại.

Đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

1. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tính Điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư này để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 Điểm, nhưng tổng Điểm không quá 100 Điểm.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.

STT

Tiêu chí đánh giá

Tổ chức lập, thm tra dự án đầu tư xây dựng

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Điểm

2.1

Chủ nhiệm lập dự án 05 Điểm/người (đối với dự án nhóm A) 05 Điểm/người (đi với dự án từ nhóm B) 05 Điểm/người (đi với dự án từ nhóm C)

0÷15

2.2

Người chủ trì lĩnh vực chuyên môn

05 Điểm/người

05 Điểm/người

05 Điểm/người

0÷25

2.2

Số người có chuyên môn phù hợp

01 Điểm/người

1,5 Điểm/người

03 Điểm/người

0÷30

2.3

Quy trình qun lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện Không có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện

0

Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện

05

Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Quy trình chi Tiết, rõ ràng; có chng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001

10

2.4

Số công việc, hp đng đã thực hiện

Chưa thực hiện lập; thm tra ít nht 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại Chưa thực hiện lập; thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm Ccùng loại

Không yêu cu

0

Đã thực hiện lập; thm tra ít nht 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại Đã thực hiện lập; thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm cùng loại

Không yêu cu

10÷15(1)

5

Năng lực tài chính của tổ chức Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực Có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

0

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

05

6

Tng Điểm

< 75

< 75

< 70

Không đạt

≥ 75

≥ 75

≥ 70

Đạt

 

Quý anh/chị có thể liên hệ theo SĐT 0984.32.55.44 để được tư vấn trực tiếp

----------------

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG

Vp tại HN: P12A05, Tòa A, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vp tại HCM: số 10, đường 3/2, P12, Q10. TP.HCM

 • 0967 087 555
  Hỗ trợ Online

  0967 087 555

  Khoá học nổi bật

  Dịch vụ tư vấn hồ sơ sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

  Dịch vụ tư vấn hồ sơ sát hạch chứng chỉ hành nghề...

  Căn cứ quy định tại khoản 7 – điều 35 – thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày...
  Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

  Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

  Đơn vị sau đây là đối tượng bắt buộc phải có Chứng chi hành nghề...
  ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

  ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH...

  ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU...
  Tư vấn, kê khai, ôn tập hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề Hạng 1 -2 -3

  Tư vấn, kê khai, ôn tập hỗ trợ cấp chứng chỉ hành...

  – Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ/CP của Chính Phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015...
  Nguyên tắc xác định chuyên môn, kinh nghiệm để xét CCHN

  Nguyên tắc xác định chuyên môn, kinh nghiệm để xét CCHN

  Việc xác định chuyên môn được đào tạo và thời gian kinh nghiệm theo...

  Đăng ký Khóa học

  Đăng kí khóa học online .

  Đăng ký khóa học Nghiệp vụ
  Vui lòng chọn khoá học bạn cần đăng ký

  CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ