chứng chỉ an toàn lao động toàn quốc

28/10/2016 - 2496 đã xem

Đối tượng tham gia học an toàn lao động: Được phân thành 4 nhóm theo Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Nhóm 1: Cán bộ quản lý an toàn lao...

Huấn luyện ATLĐ cho Nhóm 4

19/10/2016 - 185 đã xem

Người lao động không thuộc nhóm 1,2,3 (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử...

Huấn luyện ATLĐ cho công nhân - Nhóm 3

19/10/2016 - 208 đã xem

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động –...

Huấn luyện ATLĐ cho cán bộ kỹ thuật - Nhóm 2

19/10/2016 - 204 đã xem

I. Đối tượng học an toàn lao động nhóm 2 : - Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở. - Người làm công tác quản lý kiêm...

Huấn luyện ATLĐ cho cán bộ quản lý - Nhóm 1

19/10/2016 - 177 đã xem

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc...

Vì sao phải học huấn luyện an toàn lao động?

19/10/2016 - 155 đã xem

) Huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong sản...

Khóa học an toàn Lao động tại Đà Nẵng

14/10/2016 - 211 đã xem

Tổ chức trên toàn quốc các khóa huấn luyện cấp chứng chỉ An toàn Lao động theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Khóa học an toàn Lao động tại Hồ chí Minh

14/10/2016 - 142 đã xem

- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. - Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở...

Khóa học an toàn Lao động tại Hà Nội

14/10/2016 - 117 đã xem

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG A. Nội dung học an toàn lao động Nhóm 1: - Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. -...

Khóa học An toàn lao động

14/09/2016 - 223 đã xem

Tổ chức trên toàn quốc các khóa huấn luyện cấp chứng chỉ An toàn Lao động theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các nhóm 1,2,3,4...

0967 087 555
Hỗ trợ Online

0967 087 555

Khoá học nổi bật

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH...

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU...
Tư vấn, kê khai, ôn tập hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề Hạng 1 -2 -3

Tư vấn, kê khai, ôn tập hỗ trợ cấp chứng chỉ hành...

– Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ/CP của Chính Phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015...
Nguyên tắc xác định chuyên môn, kinh nghiệm để xét CCHN

Nguyên tắc xác định chuyên môn, kinh nghiệm để xét CCHN

Việc xác định chuyên môn được đào tạo và thời gian kinh nghiệm theo...
Chứng chỉ hành nghề thiết kế Quy hoach Hạng 1 -2 -3

Chứng chỉ hành nghề thiết kế Quy hoach Hạng 1 -2 -3

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây...
Chứng chỉ tu bổ di tích

Chứng chỉ tu bổ di tích

CHỨNG CHỈ TU BỔ DI TÍCH - CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH DO SỞ VĂN...

Đăng ký Khóa học

Đăng kí khóa học online .

Đăng ký khóa học Nghiệp vụ
Vui lòng chọn khoá học bạn cần đăng ký

CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ