Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

14/11/2016 - 372 đã xem

2. Hạng II: a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II; b) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công...

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

14/11/2016 - 596 đã xem

1. Hạng I: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, chủ trì kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công...

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

14/11/2016 - 598 đã xem

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng I cùng loại công trình xây dựng; b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn...

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án

14/11/2016 - 383 đã xem

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự án nhóm A; b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề...

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

14/11/2016 - 507 đã xem

 Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A đối với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; b) Những người chủ trì lĩnh vực...

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng là gì?

14/11/2016 - 311 đã xem

a) Hạng I: Được lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng; b) Hạng II: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng...

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

14/11/2016 - 338 đã xem

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản...

Mẫu đơn cấp chứng chỉ năng lực

14/11/2016 - 488 đã xem

Mẫu đơn

Tiêu chí đánh giá chứng chỉ năng lực xây dựng

14/11/2016 - 396 đã xem

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

Ai có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng?

14/11/2016 - 378 đã xem

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực (sau đây viết là Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực) gồm: 1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I. 2. Sở...

Trang 1/2
1
0967 087 555
Hỗ trợ Online

0967 087 555

Khoá học nổi bật

Dịch vụ tư vấn hồ sơ sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

Dịch vụ tư vấn hồ sơ sát hạch chứng chỉ hành nghề...

Căn cứ quy định tại khoản 7 – điều 35 – thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày...
Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Đơn vị sau đây là đối tượng bắt buộc phải có Chứng chi hành nghề...
ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH...

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU...
Tư vấn, kê khai, ôn tập hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề Hạng 1 -2 -3

Tư vấn, kê khai, ôn tập hỗ trợ cấp chứng chỉ hành...

– Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ/CP của Chính Phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015...
Nguyên tắc xác định chuyên môn, kinh nghiệm để xét CCHN

Nguyên tắc xác định chuyên môn, kinh nghiệm để xét CCHN

Việc xác định chuyên môn được đào tạo và thời gian kinh nghiệm theo...

Đăng ký Khóa học

Đăng kí khóa học online .

Đăng ký khóa học Nghiệp vụ
Vui lòng chọn khoá học bạn cần đăng ký

CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ